Kristian Romundstad

Crone ansetter egen økonomisjef

Kristian Romundstad ansettes som Økonomisjef i Crone AS fra 01.01.2019. Kristian er autorisert regnskapsfører, og har de siste årene vært deleier og ansatt i Kristiansund Regnskap AS, avdeling Oslo.

«Som autorisert regnskapsfører og med min økonomiske kunnskap håper jeg å styrke Crone organisasjonen ytterligere», sier Kristian Romundstad. Han har vært regnskapsfører for Crone siden vår oppstart, og har inngående kjennskap til selskapet.

«Jeg har søkt å være aktiv rådgiver og sparringspartner for Crone i disse årene, og nå kommer jeg enda tettere på utviklingen av selskapet. Det vil i tillegg være naturlig at vi ser på ulike muligheter for at jeg også bidrar i utvikling av produkter og tjenester for kundene.»
Kristian bor på Nesodden, og hans arbeidssted vil være ved Crone sitt kontor i Oslo.