Crone på Nordmørskonferansen 2021
Sebastian S. •
03/09/2021

Crone på Nordmørskonferansen 2021

Mandag 26. september vil våre kunder få gleden av et nytt og fresht nettkontor!

Torsdag 2. september ble Nordmørskonferansen 2021 avholdt i Kristiansund. Store deler av næringslivet deltok, hvor kunnskapsdeling, inspirasjon og nettverksbygging som alltid stod sentralt.

Nordmørskonferansen er regionens viktigste møteplass i miksen næringsliv og offentlig sektor. Konferansen er en spennende arena, og deltakerne er ledere både fra det private næringsliv, det offentlige og fra organisasjoner. 

Årets program hadde blant annet fokus på utfordringer og suksesskriterier knyttet til befolkningsendringer, næringsvekst og bærekraftige lokalsamfunn stod på agendaen.

– Det er en viktig møteplass for det offentlige og for private aktører i næringslivet. Her kan man både se og diskutere hvilke muligheter man for å utvikle regionen. Vi i Crone bidrar med å skape arbeidsplasser i regionen, og da er det viktig at alle ser verdien av at vi hjelper hverandre med å kjøpe varer og tjenester lokalt – så lenge man er konkurransedyktig, sier administrende direktør Otto Havneras. Han selv representerte Crone under konferansen.