Crone tar samfunnsansvar - Collectia
Sebastian S. •
02/02/2021

Crone tar samfunnsansvar

I Kristiansund har nå Eliteserieklubben Kristiansund Ballklubb (KBK) et samarbeidsprosjekt mellom Fotballstiftelsen og Kristiansund kommune: GATELAGET.
Vi i Crone går nå inn som sponsor til dette fantastiske laget!

Gatelaget er et rusfritt tilbud for alle som har eller har hatt utfordringer knyttet til rus og eller psykisk helse. Med mål om et bedre liv som vektlegger begrepene modighet, respekt, felleskap og glede.

«Vi i Crone har som alle andre bedrifter et samfunnsansvar. Vi syntes dette initiativet fra KBK var av det slaget man bare må takke ja til», sier Salgs- og markedsdirektør Ronny Helseth.

«Kristiansund Ballklubb ønsker å bidra i samfunnet med å gi rusavhengige et tilbud med fysisk aktivitet basert på teamkultur i tråd med KBK sine verdier. Vi ser et behov for meningsfylt aktivitet hvor spillerne kunne ha noe og se frem til og oppleve mestring», sier Daglig leder Kjetil Thorsen i KBK.

«Det blir kanskje spennende for spillerne å ha et inkassoselskap som sponsor, men med sammenfallende verdier og stor fotballinteresse hos begge parter så har vi et godt utgangspunkt! Videre ønsker vi i Crone å være aktive rundt laget. Bidra med godt humør og tilstedeværelse på treninger og kamper, samt gi informasjon og rådgivning innen personlig økonomi og inkasso om noen har behov for det», sier avdelingsleder Kjersti Eresvik ved Crone sitt kontor i Kristiansund.


Les mer om Gatelaget her: https://www.kristiansundbk.no/samfunnsansvar/gatelaget