Sebastian S. •
11/03/2021

Den norske inkassobransjen er i endring

Crone AS har lenge kjempet for at inkassobransjen skal utvikle seg i en mer etisk og forbrukervennlig retning. De har gått foran som et godt eksempel for å bedre omdømmet – og nå ser det ut til at deler av bransjen følger etter.

I løpet av den siste tiden har kommunikasjonsformen til inkassoselskapene endret seg betraktelig. Selv selskapene som har hatt en omdømmeutfordring er blitt opptatt av å fremstå som samfunnsnyttige og mer forbrukervennlige. De bruker nå også i større grad de samme begrepene og ordene som tidligere har vært definerende for budskapet og holdningene til Crone. For eksempel erstattes et negativt ladet ord som «skyldner» med «kunde» også i kommunikasjonen deres.


– Vi både anerkjenner og er stolt av at deler av bransjen ser ut til å endre verdier og kommunikasjonsform. Det synes vi er bra, fordi det kommer alle til gode. Vi er ikke bare opptatt av at Crone skal få et bedre omdømme. Vi ønsker å være en del av en anerkjent og bærekraftig bransje som tar sin del av samfunnsansvaret, sier Otto Havneraas, administrerende direktør i Crone AS.


Samtidig understreker han at det er forskjell på ord og handling. Alle kan legge om på kommunikasjonsstrategien og påberope seg verdier som virker sympatiske. En annen ting er å faktisk etterleve det i sitt daglige virke.

– Vi opplever å stadig motta positive tilbakemeldinger fra sluttkunden, våre oppdragsgivere og ansatte. Vi sier ikke bare hva som er våre verdier, vi lever også etter dem. De er vårt DNA.

En pasning til Gatelaget

Crone leter stadig etter flere måter å ta samfunnsansvar på. Derfor har de nå blitt sponsor av Gatelaget i Kristiansund, som er et samarbeidsprosjekt mellom Fotballstiftelsen, Kristiansund kommune og eliteserieklubben Kristiansund Ballklubb (KBK).


Gatelaget er et rusfritt tilbud til alle som har eller har hatt utfordringer knyttet til rus og psykisk helse. Målet er at spillerne skal få et bedre liv gjennom fysisk aktivitet, lagkultur, samhold, fremgang og mestringsfølelse. Det skal også være en arena for arbeidstrening og andre tiltak som vil hjelpe dem til å komme seg videre i livet.


Mer enn bare en sponsor

For Crone handler sponsoravtalen om langt mer enn å få logoen sin på fotballdraktene og storskjermen på Kristiansund Stadion. De ønsker å være en aktiv og deltakende støttespiller for laget, og bidra til at spillerne lykkes i møte med sine individuelle utfordringer og målsettinger.


Selv om det er et viktig første steg, er det ikke nok å bli rusfri og få seg en jobb. Mennesker med psykiatri- eller rusproblemer sliter som regel med gjeld og økonomiske problemer. Siden en bærekraftig privatøkonomi er en viktig faktor for å bli et velfungerende menneske i et samfunn, ønsker Crone å bidra med sin kompetanse. De vil holde kurs med instruktører, trenere og spillere innen personlig økonomi, og fungere som en personlig gjeldsrådgiver for de som har behov for det.


– Det er ingen som er bedre stilt til å snakke med disse menneskene og hjelpe dem enn oss. Vi kjenner bransjen og inkassoselskapene de må forholde seg til. Derfor kan vi være en samtalepartner og hjelpe dem med å få oversikt over økonomien og gå i forhandlinger med kreditorer på deres vegne, forklarer Havneraas.


Han er overbevist om at engasjement som dette er med på å definere hvem Crone er, og forsterke grunntanken i selskapet.


– Vi vil at våre ansatte skal ha stolthet i jobben sin, i det vi har definert som vår samfunnsoppgave. Ved å sette våre verdier ut i praksis på denne måten, ønsker vi at samfunnet,  næringslivet og våre ansatte blir enda mer bevisst på hvilke verdier vi i Crone står bak, avslutter Otto Havneraas.