Inkassobransjen - Positivt, negativt eller uten omdømme
Sebastian S. •
23/11/2018

Inkassobransjen: Positivt, negativt eller uten omdømme?

«Det er en uting å ta uforholdsmessige høye tilbakebetalingsgebyrer når skyldnere i god tro har betalt inn for mye på en sak. Flere inkassobyråer tar opptil kr 100,- for å returnere skyldners overbetaling, mens selve transaksjonskostnaden kun er noen få kroner» sier administrerende direktør Otto Havneraas i inkassoselskapet Crone AS.

Ifølge Havneraas har deler av bransjen selv gjort seg en bjørnetjeneste ved å over tid utnytte de muligheter dagens lovverk gir handlingsrom for, til blant annet å berike seg selv.

«Enkelte selskaper i inkassobransjen har en kultur hvor man strekker strikken til det ytterste, og legitimerer det ved at det er innenfor de lover og regler vi er underlagt. Det er eksempler på at inkassobyråer gir bort store deler av inntektene til oppdragsgiverne. Inkassobransjens økonomiske handlingsrom bør ikke legge til rette for at vi i ytterste konsekvens får skyldnernes gebyrer til å finansiere nye kunder for å få flere inkassooppdrag og høyere omsetning. Da er det legitimt å stille spørsmålet om inkassobransjen faktisk utfører den samfunnsnyttige jobben vi er satt til å gjøre, og om vi fortjener et negativt omdømme.»

Crone AS sin gründer og administrerende direktør Otto Havneraas har snart 30 år bak seg i inkassobransjen. Med personlig inkassobevilling siden 1997 og flere ulike roller i flere ulike inkassoselskaper har han sett bransjen- og de ulike innfordringskulturene på sitt beste og på sitt verste. Havneraas ble invitert til å delta i en paneldebatt på Virke Inkasso sin fagdag 1. november under temaet:

«Hvordan bygge kompetanse og vinnerkultur i eget selskap». «Er vinnerkultur å ha så høy inntjening som mulig, ilegge skyldnere høyest mulig omkostninger innenfor dagens regelverk og kreve inn penger? Eller er det å ha en kultur hvor medarbeiderne opptrer som oppdragsgivers kundeservice, behandler ethvert krav selvstendig og etter individuell vurdering kan slå sammen saker for å redusere skyldners omkostninger. For slik å hjelpe skyldner til å få betalt?

Høyt på agendaen i inkassobransjen står for tiden bransjens omdømme og ny inkassolov. Dagens lovverk fra 1989 er på mange måter utdatert, og den gjenspeiler ikke dagens norske samfunn og inkassobyråenes hverdag – verken teknologisk eller økonomisk sett.