Personlig oppfølging og service gjør Crone til et ledende selskap
Sebastian S. •
05/02/2020

Personlig oppfølging og service gjør Crone til et ledende selskap

For mange virker møtet med et inkassobyrå skremmende, og en glemmer kanskje at det faktisk sitter mennesker bak brevet som dumper ned i postkassen. For Crone er det viktig å vise tilgjengelighet og yte service for kundene.

I Crone er det viktig at selskapets verdigrunnlag gjenspeiles i samfunnsoppdraget: Å bidra til å hjelpe kunden med å få betalt så tidlig som mulig med lavest mulig kostnader.

Det handler ikke om å få sendt ut et kravbrev til skyldner, men å få til god kommunikasjon med kunden. Crone tror på å finne løsninger som hjelper kundene å betale, fremfor å kreve inn penger.

– Personlig oppfølging og service er veien å gå, og der skiller vi oss ut, sier administrerende direktør i Crone, Otto Havneraas.

Dette gjør Crone blant annet ved å synliggjøre menneskene som jobber i selskapet. På brevet kundene mottar står det hilsen med navn på saksbehandler og kontaktinformasjon til denne, slik at kunden lett skal kunne komme i kontakt med inkassoselskapet. På Crone sine hjemmesider vises de ansatte med både bilde og telefonnummer – hvilket er sjelden i denne bransjen. I Crone er det direkte kontakt mellom kunde og saksbehandler. Dermed senkes terskelen for at kunden tar kontakt, og ideen om et inkassoselskap som noe skummelt og lite serviceinnstilt viskes ut.

Skaper kommunikasjon

En forventer sjelden bistand fra et inkassoselskap med mindre en er proaktiv selv. I Crone jobbes det aktivt for få til en dialog med kunden via telefon, SMS, epost og chat. Selskapet er ikke opptatt av å kun sende ut brev til den offentlige adressen, og så få det i retur, for deretter å gå videre med saken og kreve inn pengene. Fokuset ligger på å skape kommunikasjon. Slik kan vi gi gode opplevelser og bidra til økt kundelojalitet for våre oppdragsgivere.

– Det er viktig at kunden mottar budskapet fra avsenderen, at de leser brevet, forstår det, og deretter velger å betale. Alle som kjøper noe på kreditt har jo en intensjon om å betale, mener vi. De trenger bare hjelp med å få betalt, sier administrerende direktør Otto Havneraas.

I tråd med verdigrunnlaget

Det ferske forslaget om ny inkassolov, som ble presentert i slutten av januar, er rettet inn mot nettopp den metodikken som Crone og deres ansatte etter flere tiår i bransjen har skapt. Der den eksisterende loven gir rom for mye skjønn, vil det nye lovforslaget gjøre det lovbestemt å behandle krav mot skyldner i tråd med slik Crone har gjort det siden oppstarten.

– Lovforslaget samsvarer med hvordan vi gjør det, og sånn vi ønsker at vår bransje skal operere, sier Ronny Helseth, salgs- og markedsdirektør i Crone.

– Vi skal hjelpe folk så tidlig som mulig og vi skal være tilgjengelige: Vi skal yte service.
Dagens lov stiller ingen krav til service fra inkassoselskapene, og der skiller Crone seg ut som et ledende selskap i bransjen.