Vi må ha en kultur hvor vi hjelper skyldner til å få betalt, snarere enn å kreve inn penger
Sebastian S. •
16/11/2018

Vi må ha en kultur hvor vi hjelper skyldner til å få betalt, snarere enn å kreve inn penger

«Det er utrolig viktig at de som først kommer i kontakt med vår bransje får en opplevelse av service – og at vi er der for å hjelpe dem – ikke gjøre det ubehagelig, vanskelig og uforholdsmessig dyrt», sier administrerende direktør Otto Havneraas i inkassoselskapet Crone AS.

Dagens lovverk fra 1989 har over tid gitt bransjen muligheten til å utvikle både gode og dårlige innfordringspraksiser. Når det gis handlingsrom vil man oppleve at selskaper og personer bygger kultur i begge ender av en skala. Noen inkassobyråer kan oppleves særdeles salærfokuserte – det vil si jobbe og agere med fokus på sin egen mulighet for inntjening, mens enkelte andre ønsker fokus på å hjelpe skyldnere til å få betalt så hurtig som mulig med lave omkostninger og høy servicegrad.

«Det er eksempler på at inkassobyråer gir bort store deler av salærinntektene til oppdragsgivere. Det er naturlig å tenke at dette vil gå på bekostning av den service som bør ytes til skyldnere, for å oppnå tilfredsstillende lønnsomhet. Da kan det være legitimt å stille spørsmålet om salærsatsene (inkassobyråenes inntekt og skyldners kostnad ved for sen betaling) er dekket av begrepet «nødvendige omkostninger». Dette er med på å gi inkassobransjen er negativt omdømme, og er nok ikke i samsvar med oppgaven samfunnet har gitt oss», sier Havneraas.

Crone og bransjen selv ønsker en ny lovgivning velkommen. Det bør stilles nye krav til kompetanse innad i byråene og riktig plassering av juridisk ansvar. Videre bør det være klare regler for sammenslåing av saker for å redusere ekstra kostnader for skyldner. Tidsriktige definisjoner av debitorers ansvar for «mottatt brev» og byråenes ansvar for «betryggende avsendt brev» er også noen av flere områder det skal ses nærmere på. Ikke minst er klarere regler knyttet til de økonomiske rammene som er gitt for innfordring, og begrepet «nødvendige omkostninger» og «forholdsmessighet», sentrale temaer som bransjen selv, politikere og det nedsatte lovutvalget skal ta stilling til.

«Den menig nordmann har kanskje ikke noe spesielt inntrykk av inkassobransjen, da de fleste ikke er i befatning med oss. Vår oppgave på vegne av oppdragsgiver er å bevare kundeforholdet mellom dem og skyldner, oppklare eventuelle misforståelser, og sørge for riktig oppgjør så tidlig som mulig etter forfall. Først da utfører inkassobransjen jobben vi er satt til å gjøre» mener Otto Havneraas i Crone.


Notis: Virke Inkasso sin fagdag den 1. november samlet mer enn 180 deltakere fra 55 ulike inkassobyråer. Høyt på agendaen i inkassobransjen står for tiden bransjens omdømme og ny inkassolov.