Inkassovarsel

Hos Collectia sætter vi løbende fokus på bestemte emner i vores inkasso-ordbog, og i dette indlæg sætter vi altså fokus på inkassovarsel.

Hvad er et inkassovarsel?

Et inkassovarsel, inkassobrev, påkravsskrivelse, varsel om inkasso, en §10-skrivelse (inkassoloven) – kært barn har mange navne – er et varsel, som din skyldner (debitor) skal have før inkassoprocessen opstartes og når dens handlinger må og kan påbegyndes.

Der må ikke opstartes inkasso mod din kunde, hvis kunden ikke er varslet om dette eller hvis det ikke er udført korrekt. Dette bruges inkassovarslet til.

Formålet med et inkassovarsel er at varsle din kunde om, at hvis et krav ikke betales inden for minimum 10 dage, vil inkasso kunne påbegyndes. Inkassovarslet er populært sagt for at give kunden en sidste chance for at betale, før der påløber yderligere omkostninger og inkassohandlingerne begynder.

At udfærdige et inkassovarsel er nemt at skrive og sende til din skyldner, men der er få ret vigtige formalier, som du skal overholde – ellers er varslet ikke gyldigt.

Reglerne for varsel om inkasso er blandt andet reguleret i bekendtgørelse af lov om inkassovirksomhed også benævnt som inkassoloven.

Af loven fremgår det ikke, hvem der udsender inkassovarslet, da det i princippet kan være jer som virksomhed, jeres advokat eller jeres inkassofirma.

De fleste inkassofirmaer og inkassoadvokater foretrækker dog selv at sende inkassovarslet, så de ved at alle krav er overholdt.

Hvilke krav og regler er der til et inkassovarsel?

Uanset om inkasso foregår hos dig selv i form af egeninkasso eller via en inkassoadvokat eller et inkassobureau, så skal du overholde de krav, som der er til et varsel før inkassovarslet er lovformelig og gyldigt. Overholder du ikke kravene, er varslet ikke gyldigt.

Har kreditor (eller kreditors inkassobureau eller advokat) ikke fremsendt et varsel ud fra nedenstående, er det dermed heller ikke muligt (eventuelt senere) at sende et krav til fogedretten

Krav til et inkassovarsel ser således ud

  • Din skyldner skal have en betalingsfrist på mindst 10 dage til at betale. Det står kreditor frit for at give længere betalingsfrist på inkassovarslet end 10 dage, blot det ikke kortere tid. Vi anbefaler i udgangspunktet 10 dage.
  • Kreditor skal jf. loven kunne identificere kravet, typisk gøres dette ved at referere til et fakturanr. og med en specifikation af beløbet og de leverede ydelser.
  • Dine oplysninger som kreditor, herunder din virksomheds navn, CVR nr. samt konto- og reg. nummer skal fremgå.
  • Det skal oplyses i inkassovarslet, at sagen overdrages til inkasso såfremt beløbet ikke betales.

Inkassovarsel og rykkere

I juridisk forstand er der grundlæggende forskel på inkassovarsler og rykkerskrivelser.

Du har som virksomhed mulighed for at udsende rykkerskrivelser (med og uden rykkergebyr). Rykkerskrivelser giver mulighed for, at du som virksomhed kan rykke for betalingen.

Uanset om du udsender rykkerskrivelser med eller uden rykkergebyrer, bør disse ses som en mulighed for dig som kreditor og ikke et krav.

Du må gerne slå rykkerskrivelser og inkassovarslet sammen, og du må gerne pålægge et rykkergebyr på et inkassovarsel. Blot reglerne for både inkassovarsel og rykkerskrivelser overholdes.