Purring og inkasso

Kundebehandling som bygger lojalitet.

Be om pristilbud

Som inkassoselskap representer vi din bedrift. Vårt mål er å gi dine kunder en positiv opplevelse med vennlighet og gode løsninger.

Purreservice

Collectia kan håndtere utsendelse og oppfølging av samtlige purringer for våre kunder. Ved å sette bort purreprosessen til Collectia, frigjøres mye tid og arbeid. Collectia vil håndtere alle henvendelser fra dine kunder og sørge for at de får den hjelpen de trenger for å få sine krav betalt snarest mulig. Status på sakene kan til enhver tid følges gjennom vårt nettkontor.

Inkasso

Collectia har ansatte med lang fartstid i bransjen. Vi mener vi har funnet den optimale innfordringsprosessen. Vårt hovedfokus er å ta vare på dine kunder, samt hjelpe dem med å finne gode løsninger for deres utestående. 

Vi vet at tidlig positiv dialog er viktig for å avdekke hva som er årsaken til at betaling har uteblitt, eller eventuelle uenigheter rundt kravet. Vi tar tidlig kontakt med dine kunder, og gjennom en proaktiv dialog sørger vi for å finne løsninger som alle parter aksepterer.

Dette fører til høyere tilfredshet hos dine kunder, raskere innbetaling av krav og høyere løsningsgrad. Andel ubetalte krav som går til rettslig inndrivelse reduseres, og de fleste krav løses med lavere omkostning for dine kunder.

Utenlandsinkasso

Mange av våre kunder vil til enhver tid ha kunder utenfor landets grenser. Oppfølging av disse kan kreve lokal tilhørighet og kompetanse. 

Vår erfaring er at de fleste utenlandske krav løses direkte av våre saksbehandlere. Vi har mange års erfaring med denne type krav, og er i stand til å vurdere riktige tiltak raskt i prosessen. Ved behov for rettslig oppfølging i utlandet benytter vi oss av våre egne kontorer i Sverige, Danmark, Finland og Tyskland. 

Overvåking

Uløste inkassokrav vil bli overført til overvåking for fortsatt oppfølging. Collectia vil overføre saker til overvåking tidligst etter 12 måneders behandling og oppfølging på inkasso, med mindre annet er avtalt. I tillegg skal det være konstatert midlertidig insolvens hos din kunde. Kravene overvåkes og følges opp helt til kravet foreldes. Normal foreldelse på fakturakrav er 3 år, med mindre kravet er et gjeldsbrev eller det er avsagt dom i saken. Da er foreldelsen på kravet 10 år. Denne foreldelsen kan også avbrytes og forlenges ytterligere.

ØNSKER DU EN PÅLITELIG PARTNER INNEN PURRESERVICE OG INKASSO?

Kontakt oss gjerne for en hyggelig prat rundt dine behov!

Kontakt oss