Skip to main content

Om Collectia

Vi hjelper dine kunder med å betale

Inkassoselskapet med kundens opplevelse og gode løsninger i fokus.

Collectia er et teknologidrevet selskap som spesialiserer seg på kredittstyringstjenester, inkludert kredittvurdering, purreservice, inkasso, juridisk bistand, finansieringstjenester, digitale betalingsløsninger og datamonitorering. I tillegg til vårt hovedkontor i København har vi åtte kontorer fordelt over hele Norden og Tyskland, med nesten 300 dedikerte ansatte som betjener mer enn 20 000 kunder over hele Europa.

Collectia har etablert seg som en pålitelig og betrodd samarbeidspartner innen kreditthåndteringsbransjen på grunn av vår konsekvente forpliktelse til etiske forretningsprinsipper, teknologisk innovasjon og miljømessig bærekraft. Enten du er en bedrift som ønsker å håndtere økonomisk risiko eller en skyldner som søker refferdig og respektfull behandling, tilbyr vi skreddersydde løsninger som møter de spesifikke behovene i stuasjonen.

Vi er en bedrift som fokuserer på mennesker i alle ledd. Våre engasjerte medarbeidere er vår mest verdifulle ressurs. Medlemmer av Collectia-familien er utdannet etter de høyeste standarder og mottar kontinuerlig støtte og opplæring for å sikre at skyldnere opplever en rettferdig, profesjonell og respektfull behandling i deres kontakt med oss. Vi er overbevist om at investering i våre ansatte er avgjørende for å levere best mulig service til både våre kunder og skyldnere.

Vi bruker avansert teknologi som kunstig intelligens, maskinlæring og adferdsgjenkjenning for å otimalisere våre kreditthåndteringsprosesser. Samtidig leverer våre erfarne medarbeidere en effektiv og pålitelig service til alle våre kunder.

I tillegg til vårt engasjement for rettferdig behandling av personer med økonomiske problemer og bruk av innovative tekonologiløsninger, prioriterer vi også å redusere vår miljøpåvirkning. Vi jobber kontinuerlig med å redusere vårt CO2-fotavtrykk ved å implementere bærekratige metoder og teknologi i hele organisasjonen vår.

I dag eies Collectia av Silverfleet Capital – et anerkjent kapitalfond basert i London med over 30 års investeringserfaring i mellomstore europeiske selskaper. Siden 2016 har Collectia vært i stor vekst, noe som har inkludert flere oppkjøp av selskaper i Sverige, Norge, Finland, Tyskland og Danmark. Ekspangsjonsstrategien og reisen Collectia har vært på, har tilført organisasjonen betydelig verdi og fremgang, som vi forventer vil fortsette i fremtiden.

Det moderne inkassofirmaet

Intelligente løsninger for deg og dine kunder

Tross vår 150 års erfaring er vi langt fra en dinosaur i bransjen. Vi er blant Nordens ledende inkassofirmaer og bruker moderne AI-teknologi for å utarbeide dynamiske og situasjonsbestemte inndrivelsesforløp for å sikre optimal inndrivelse.

I kombinasjon med våre erfarne gjeldsrådgivere, brukervennlige online plattformer og moderne betalingsmetoder, henter vi kundenes penger raskt og effektivt uten å skade kundeforholdet.

Vårt formål


Collectia bidrar til gode betalingsvaner og sunne økonomiske forhold i næringslivet. Vårt verdigrunnlag er spesielt viktig i vår kontakt med våre oppdragsgivere og deres kunder. Vår visjon, våre verdier, klientløfter og etiske prinsipper er grunnplattformen for vår virksomhet. 

  • Å underbygge og støtte en sunn økonomi ved å håndtere innfordring på en profesjonell, respektfull og rettferdig måte. Vi tilbyr full transparens for våre oppdragsgivere. Dette gjelder også for skyldner. Videre søker vi å være i front når det gjelder digital utvikling med alle moderne kommunikasjonsplattformer, samt smidige betalingsløsninger.

  • Vi skal være Europas ledende digitale, effektive og fair partner innen betalingsoppfølging/ inkasso.

Etikk

Etikk og etterlevelse av vårt verdigrunnlag ligger til grunn for hele vår virksomhet. Det preger våre holdninger, adferd og kommunikasjon.
Våre grunnleggende prinsipper for etikk er åpenhet, integritet, konfidensialitet og profesjonalitet i alle ledd.

Vi har som mål å være konsistente og åpne i all kommunikasjon og i samarbeidet med våre oppdragsgivere, skyldnere, samarbeidspartnere, media, myndigheter og alle som berøres av vår vikrsomhet. Vi skal være forutsigbare og opptre korrekt i alle sammenhenger, og til enhver tid  handle i tråd med våre retningslinjer for personvern og konfidensialitet. Det skal aldri være tvil om vår integritet og etikk, verken internt eller eksternt. 

God inkassoskikk

God inkassoskikk danner rammene for hvordan vi driver vår forretning. Vi setter alltid skyldner i sentrum og jobber individuelt med hver sak. Vi har forståelse for at for sen betaling kan skyldes betalingsproblemer som plutselig kan oppstå i forskjellige faser i livet. Her er vår oppgave å møte kunden med kostruktiv dialog, og  finne frem til en løsning som ivaretar alle parter. 

Vår rolle

I de markeder hvor Collectia er tilstede, bidrar vi til gode betalingsvaner i samfunnet og sunn økonomi for næringslivet. Ved å sette kunden i sentrum kan vi i fellesskap finne frem til betalingsløsninger som begge parter kan leve godt med. Det muliggjør vi ved å analysere og sette oss godt inn i hver enkelt sak og kundeforhold, og tilbyr de beste, mest effektive og innovative betalingsløsningene.  

Klientløfter

Våre klientløfter formuleres på bakgrunn av vår streben etter å ha fornøyde og langsiktige relasjoner til våre oppdragsgivere ved å levere markedets beste løsninger og kundeservice. Vi skal levere bransjens høyeste løsningsgrad, være best på personlig oppfølging og ha høyeste score på både klient- og kundetilfredshet.  

Vårt løfte er kun mulig å holde grunnet vår unike tilgang til egen IT-plattform med tilhørende data, som sammen med våre engasjerte og dyktige saksbehandlere hjelper våre kunders kunder med å få betalt så tidlig som mulig med høyeste kundetilfredshet.

Verdier

I Collectia har vi med oss 4 verdier som gjennomsyrer den måten vi tenker og jobber etter hver dag. Verdier er ofte noe man snakker om og strekker seg etter, men i Collectia lever vi etter dem.

Respectful

Respectful

Vi skal ha respekt for de personene som vi hjelper, og deres økonomiske situasjon. Dette gjelder spesielt for skyldner som vi skal hjelpe og gi gode råd om hvordan de best kan håndtere sin økonomiske situasjon, og for våre kunder som stoler på at vi håndterer deres utestående fordringer på best mulige måte. Vi respekterer også våre kollegaer slik at vi har et positivt arbeidsmiljø som bygger på tillit, likhet og mangfold.

Passionate

Passionate

Medarbeiderne i Collectia er dedikerte og engasjerte. De er hengivende og entusiastiske i sitt arbeid. Vi ønsker at våre kunder skal føle vårt engasjement, og derfor er det av stor betydning å legge til rette for at hele organisasjonen bygger på dette.

Transparent

Transparent

Å være gjennomsiktig gjør det lettere for medarbeidere, kunder og skyldneren å samarbeide om et felles mål. Vi i Collectia mener også at gjennomsiktighet skaper relasjoner, øker produktiviteten og skaper tillit mellom mennesker.

Innovative

Innovative

Vi evaluerer løpende våre prosesser og systemer. Vi er nysgjerrige på å finne nye og bedre løsninger, tenke annerledes og være i forkant. Det viser seg i måten vi jobber med data og prosessdigitalisering på, samt i vårt løpende optimaliseringsarbeid.

Våre verdier definerer hvem vi er og hvordan vi jobber.

En grønnere Collectia

Vår organisajonskultur bygger på å agere ansvarlig overfor våre oppdragsgivere og deres kunder, samt våre medarbeidere, miljøet og samfunnet generelt. Siden 2016 har Collectia vært på en ambisøs ekspansjonsreise. En reise som hittil har bestått av flere oppkjøp i de nordiske land, samt i Tyksland. Parallelt med reisen og den bakenforliggende ekspansjonsstrategien igangsatte vi prosjektet: «Et grønnere Collectia». Prosjektet har til formål å sikre at Collectia når sine mål på en miljømessig, bærekraftig og forsvarlig måte. Det gir etter vårt syn både en menneskelig og forretningsmessig høy verdi.