Skip to main content

Effektiv inkasso – sikre betalinger med Collectia

La et profesjonelt inkassoselskap bistå deg med å inndrive pengene dine gjennom effektiv inkasso. Vi forstår og respekterer behovet for å få betalt for levert arbeid og produkter uten at det skader forholdet til kunden.

Collectia tilbyr en komplett inkassoløsning som håndterer alle aspekter av inkasso for deg. Vi kan ta hånd om alt fra utsendelse av fakturaer, purringer og inkassovarsel til tvangsinndrivelse gjennom namsmannen og tvisteløsning via forliksrådet og eventuelt tingretten.

Hva er inkasso?

Inkasso er en prosess som har som formål å kreve inn penger for leverte varer eller tjenester når en eller flere fakturaer ikke er betalt i tide.

Inkassoprosessen involverer flere trinn som kreditor eller inkassoselskapet utfører for å kreve inn pengene som debitor skylder. Disse trinnene kan inkludere:

  • Inkassovarsel med purregebyr
  • Beregning av forsinkelsesrenter på kravet
  • Pålegge inkassosalær i saken 
  • Utring til debitor
  • Etablering og administrasjon av nedbetalingsavtaler
  • Registrere betalingsanmerkning
  • Sende utleggsbegjæring til namsmannen
  • Følge opp utleggspant i f.eks eiendom eller lønnstrekk
Slik fungerer inkasso

Inkasso er prosessen hvor en kreditor eller kreditors inkassoselskap arbeider for å kreve inn penger fra en skyldner. Vi skiller mellom utenrettslig og rettslig inkasso. Men alle sakene starter i den samme flyten hvor det sendes inkassovarsel, betalingsoppfordring, varsel om rettslige skritt, samt påminnelser pr telefon, sms og mail. Collectia sitt mål er å komme frem til en løsning med debitor så tidlig som mulig. 

Utenrettslig inkasso

Utenrettslig inkasso betegner den prosessen som inkassoselskapet benytter for behandling av en sak, før man eventuelt involverer rettsapparatet. Ved å benytte Collectia vil prosessen blant annet inkludere utsendelse av purringer/inkassovarsel med purregebyr eller EU-gebyr. Direkte henvendelse til skyldner (telefonisk og pr sms/mail), utsendelse av inkassobrev (betalingsoppfordring og varsel om rettslig skritt), inngåelse av betalingsavtale eller oppsett av en nedbetalingsplan, rapportering av betalingsanmerkning osv. Er det ikke mulig å inngå en avtale med skyldner, kan saken bli overført til rettslig inkasso.

Purring – Som næringsdrivende kan man maksimalt sende 2 purringer (eventuelt en purring og et inkassovarsel) med pålagt purregebyr på kr. 35 pr purring. Merk at det må ha gått 14 dager etter forfall på faktura før man kan pålegge purregebyr. I hver purring skal kreditor opplyse at skyldner får en betalingsfrist på minst 14 dager. Man må være oppmerksom på at utsendelse av purringer skal skje på et gyldig grunnlag. Har skyldner gjort innsigelser mot kravet, kan ikke kreditor fortsette eller starte førinkassoprosessen. 

Inkassovarsel – Før man kan sende et fakturakrav til inkasso, skal et inkassovarsel sendes til skyldner i henhold til inkassoloven. Dette varsler skyldner om at fortsatt manglende betaling vil resultere i at kravet går til inkasso, og at dette kan medføre ytterligere omkostninger. Skyldner skal igjen få en frist på minst 14 dager for betaling.

Betalingsoppfordring – dette er det første brevet som sendes etter at saken har gått til inkasso, og det vil ha påløpt et inkassosalær. Salærets størrelse er fastsatt av Finansdepartementet og beregnes ut ifra størrelsen på fakturabeløpet, om debitor er privatperson eller næringsdrivende og om kreditor har fradrag for moms eller ikke. Brevet har 14 dagers betalingsfrist. Merk at på dag 43 i inkassoprosessen vil inkassosalæret dobles. Det lønner seg derfor å betale så fort som mulig for å slippe ekstra kostnader. 

Innsigelse – Har debitor kommet med en innsigelse i saken, kan ikke kravet sendes til inkasso eller den påbegynte inkassoprosessen må settes på hold. Saken må da sendes forliksrådet eller tingretten for videre behandling (avhengig av kravets størrelse), eller avsluttes. 

Rettslig inkasso

I motsetning til utenrettslig inkasso, omfatter rettslig inkasso rettsapparatet. Vi skiller mellom namsmannen som behandler ubetalte uimotsagte krav og forliksrådet som behandler krav som er omtvistet. I tillegg til å inndrive pengene og sende et signal til kundene, er målet med denne prosessen å sikre kreditors krav ved å avbryte foreldelsesfristen. Når en sak sendes rettslig vil foreldelsesfristen forlenges med 10 år. 

Namsmannen:

Om debitor har en god kredittsjekk vil inkassoselskapet anbefale at saken sendes til namsmannen for videre behandling. Namsmannen går igjennom debitors eiendeler og inntekt for å vurdere om det er rom for gi kreditor pant i f.eks eiendom eller kjøretøy, eller om det er rom for trekk i lønn. Namsmannen sender resultatet tilbake til inkassoselskapet som nå må følge opp saken videre. Om kreditor har fått pant i eiendom eller løsøre, så vil inkassoselskapet vurdere om man skal påbegynne prosessen med tvangssalg. Er resultatet lønnstrekk, så vil inkassoselskapet følge opp at innbetaling(ene) kommer som foreskrevet i namsboken. Om debitors arbeidsgiver ikke gjennomfører lønnstrekket, så kan de bli erstatningsansvarlige. 

Om debitor kommer med en innsigelse direkte til namsmannen, så vil saken bli overført til forliksrådet for videre behandling, før den eventuelt kan fortsette hos namsmannen. 

Forliksrådet:

Dersom fakturabeløpet som er omtvistet er under 200 000 kr må saken starte i forliksrådet. Dersom fakturabeløpet er høyere kan man sende saken direkte til tingretten. Om partene ikke kommer frem til en løsning (et rettsforlik) i møtet, så kan forliksrådet avsi en dom. Om kreditor får medhold i sitt krav, og debitor ikke overholder betalingsfristen i dommen, så kan saken sendes namsmannen  for videre inndrivelse.

Hvordan sender jeg en faktura til inkasso?

Du kan enkelt opprette dine saker via vår brukervennlige nettbaserte plattform. Last opp et bilde av din ubetalte faktura, så tar vår smarte skanningsmotor over og oppretter saken for deg.

Ønsker du heller å opprette saken manuelt, er dette selvfølgelig også mulig.

Les også: Fakturering – Slik lager du en effektiv faktura

Hvor mange purringer kan jeg legge til?

I henhold til gjeldende norsk lovgivning kan du sende to purringer med et pålagt purregebyr på kr 35 pr purring.

Det vil si at du ikke kan sende en enkelt purring med 70 kr pålagt.

Les også: Effektiv purreprosess – Slik sikrer du at kunden betaler

Hva koster inkasso?

Vi tilbyr flere forskjellige løsninger, og prisen på vår tjeneste varierer derfor. 

I utgangspunktet lever vi av renter og gebyrer, men noen av våre tjenester har en fastpris.

Ta kontakt for mer informasjon.

Hva er en innsigelse?

Dersom din kunde kommer med en innsigelse, betyr det at kunden ikke er enig i den fakturaen som er sendt og derfor ikke ønsker å betale for varen eller tjenesten som er levert.

Årsakene kan være mange. De kjenner kanskje ikke til fakturaen, arbeidet eller tjenesten er ikke utført korrekt, beløpet stemmer ikke med avtalen, og så videre.

Lovgivningen er slik at du ikke kan overdra en faktura til inkasso hvis din kunde er uenig i kravet og har inngitt en innsigelse. Man må derfor først avklare om kundens innsigelse er reell.

Mottas innsigelsen etter at saken er sendt til inndrivelse, stoppes prosessen midlertidig og vi starter avklaringen av innsigelsen.

Har din kunde ikke grunnlag for innsigelsen, starter saken opp igjen. I motsatt fall må saken avsluttes eller sendes forliksrådet for videre behandling.

Les også: Innsigelse i inkassosaken – Skyldner er uenig, hva gjør jeg?

Når sendes en sak til inkasso?

En ubetalt faktura kan sendes til inkasso når kravet er mislighold, det vil si når fakturaens betalingsfrist er overskredet.

Før en sak kan sendes til inkasso, skal kreditor eller dennes inkassoselskap ha sendt et inkassovarsel med en betalingsfrist på minst 14 dager. Om man pålegger purregebyr må det ha gått minst 14 dager etter fakturaens forfallsdato før inkassovarselet sendes. 

Mange virksomheter velger også å sende én til tre purringer før inkasso starter. Dette er ikke et krav, men en mulighet som kreditor har.

Hvis debitor ikke varsles om inkasso minst 14 dager før inkassoprosessens start med et inkassovarsel, kan inkasso ikke påbegynnes.

Uenig i inkassoselskapets krav?

Hvis du er uenig og dermed har gjort innsigelse mot kreditors krav, kan inkasso i utgangspunktet verken påbegynnes eller fortsette før denne uenigheten er løst.

En uenighet rundt et krav kan dekke alt fra en enkel misforståelse, som for lite levert på en ordre, til for eksempel komplekse byggesaker.

Uansett om du er debitor eller kreditor, er det derfor alltid viktig at det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon for ordren, salget eller leveransen, slik at både debitor og kreditor kan bevise sin sak.

Er det uenighet om et krav, vil det være mulig å få rettens hjelp til å komme videre i inkassosaken, hvilket dog ofte medfører ytterligere kostnader for begge parter.

Er du ikke enig i inkassoselskapets krav, så sørg for å kontakte inkassoselskapet snarest mulig.

Kan man ignorere inkassoselskapet?

Mange velger, av ulike årsaker, å ignorere inkassoselskapet i håpet om at problemet forsvinner.

Men slik er det ikke. Tvert imot blir omkostningene høyere for deg, idet det tilskrives flere renter og gebyrer.

Som inkassoselskap anbefaler vi alltid at du reagerer på henvendelser, enten fra kreditor eller fra inkassoselskapet. Ved aktivt å gå i dialog med kreditor, er det kanskje en mulighet for å etablere en nedbetalingsordning, rentestopp eller en annen løsning.

Hvis du ikke har mulighet for å betale kravet, av en eller annen årsak, så vær ærlig – ofte er alle parter kun interessert i å finne en løsning.

Hvordan kan Collectia hjelpe?

Mange virksomheter, både store og små, opplever at én eller flere betalinger uteblir i løpet av regnskapsåret, og årsakene kan være mange. Uansett hva årsaken er, bør du ta grep om problemet, enten ved selv å sende ut inkassovarsel eller la Collectia ta hånd om inkasso for deg. For inkasso er til sist et spørsmål om resultatet på bunnlinjen.

Hos Collectia får du et fullservice inkassoprodukt som inkluderer alt som er nødvendig for å få pengene dine trygt hjem – alt fra utsendelse av faktura, via purringer, inkassovarsel, kommunikasjon med skyldneren og eventuelle rettslige prosesser. Hos Collectia står 50 medarbeidere klare til å hjelpe deg med dine inkassosaker, uansett om du har få eller mange saker, og uansett størrelsen.

Vi hjelper noen av Norges største virksomheter og konserner med deres inkasso til den lokale blomsterhandleren. Nettopp denne erfaringen har gjort oss til et av Norges største inkassoselskaper når det gjelder profesjonell, effektiv og rimelig inkasso. Vår lange erfaring med inkasso sikrer deg en høy løsningsgrad, lave priser og en profesjonell og respektfull håndtering av din sak.

Vi har en 100 % digital plattform, hvor vi gir våre kunder mulighet til å opprette sine saker til inkasso, uten besvær. Du kan på vårt online dashboard følge din sak, de handlinger som skjer, og være oppdatert med de siste nye handlinger, spørsmål og kommunikasjon til din skyldner.

Inkasso er i bunn og grunn en konflikt mellom to parter, en debitor og en kreditor – en konflikt vi her hos Collectia gjør alt for å hjelpe deg som kreditor best mulig igjennom. Våre 50 medarbeidere håndterer din sak med hjelp av den siste teknologien og digitale verktøy for å få pengene dine hjem.

Vi har noen av Norges rimeligste løsninger innenfor inkasso, sammenlignet med andre inkassoselskaper. Vi har priser som er tilpasset alle typer virksomheter og organisasjoner, uansett størrelse. Du kan lese mer om våre priser her.

Kan dere hjelpe med å inndrive et lite beløp?

Hos Collectia har vi ingen krav til beløpsstørrelsen. Du bestemmer selv hvor mange og hvor store saker du vil sende til inkasso. I dag håndterer vi saker fra noen hundre til flere millioner kroner.

Tilbyr dere å kjøpe min faktura?

Som utgangspunkt tilbyr vi ikke kjøp av enkeltstående krav. Vi arbeider med «ferske» saker og har en organisk tilnærming til vår virksomhet.

Hjelp kan dog finnes andre steder. Eksempelvis tilbyr selskapet Svea Finans både fakturakjøp og porteføljekjøp.

Enkelt og effektivt

Vår inkassotjeneste betyr at du ikke har noen kostnadsrisiko, og det er heller ingen faste avgifter, noe som gjør den til en tjeneste som passer både store og små bedrifter. Saker sendes til oss via en integrert systemløsning eller ved enkel registrering på vår klientportal.

En komplett inkassoløsning

Støtte

Kontakt oss alle hverdager 08:00-16:00.

Purring

Collectia kan håndtere utsendelse og oppfølging av samtlige purringer for våre kunder.

Inkasso ikon

Inkasso

Collectias inkassotjeneste betyr at du ikke har noen kostnadsrisiko og ikke betaler noen faste avgifter. Inkassotjenesten er den mest moderne på markedet.

Nettportal

Fullstendig oversikt over alle sakene, registrer nye saker, ta ut rapporter og mye mer.

Mobilkompatibel

Få en samlet oversikt over sakene dine og opprett nye ved å ta et bilde av din ubetalte faktura.

Juridisk bistand

I enkelte tilfeller er det nødvendig med juridiske tiltak for å komme i mål med et ubetalt krav. Vi hjelper med en god og riktig prosess for deg og din kunde.

Utenlandsinkasso

Mange av våre kunder vil til enhver tid ha kunder utenfor landets grenser. Oppfølging av disse kan kreve lokal tilhørighet og kompetanse. 

Kredittinformasjon

Kredittinformasjon

I samarbeid med kredittopplysningsselskapene og Axeptia leverer vi kredittopplysningstjenester skreddersydd for din bedrifts ønsker og behov.

Finansieringstjenester

I samarbeid med Resurs Bank tilbyr Collectia finansieringsløsninger tilpasset deres behov.

Fullstendig oversikt

Vår nettbaserte plattform gir deg fullstendig økonomisk oversikt over dine saker. Her kan du blant annet finne sakshistorikk, registrere innbetalinger og få en samlet oversikt over inndrivelsen.

Følg med på mobilen

Systemet vårt er optimalisert for både nettbrett og mobil. Med enheten din i hånden kan du opprette en ny inkassosak på noen få sekunder. Du trenger bare å ta et bilde av din ubetalte faktura.