Skip to main content
Innsigelse i inkassosaken – Skyldner er uenig, hva gjør jeg - Collectia
Sebastian S. •
21/03/2024

Innsigelse i inkassosaken – Skyldner er uenig, hva gjør jeg?

Hver dag sender norske bedrifter tusenvis av fakturaer til sine kunder, og heldigvis blir de fleste betalt uten problemer.

Av og til opplever dessverre bedrifter at kunden har innsigelser mot den sendte fakturaen. Denne artikkelen kaster lys over innsigelser fra en kunde, og hvordan du best mulig håndterer en innsigelse.

Hvordan defineres en innsigelse?

En innsigelse er en uenighet eller en klage på et utført arbeid eller et levert produkt, hvor kunden ikke mener at dette lever opp til det forventede og avtalte.

Kunden kan også ha innsigelser på prisen, dersom kunden mener at arbeidet ikke står i forhold til den avtalte prisen.

Lovverket definerer ikke spesifikt hva en innsigelse er, og det er derfor i prinsippet ingen nedre grense for hva en kunde kan ha innsigelser på. Derfor er det nødvendig med god dokumentasjon fra din side.

Hvordan unngå innsigelser?

Det er mange tiltak du kan gjøre for å sikre at innsigelser unngås eller i det minste minimeres.

Derfor anbefaler vi at du som bedrift alltid sørger for å:

  1. Ha skriftlig dokumentasjon og aksept av prisen
  2. Ha skriftlig dokumentasjon og aksept hvis det oppstår prisøkninger underveis i kjøpet
  3. Ha skriftlig dokumentasjon for når produktet/tjenesten skal leveres
  4. Ha skriftlig dokumentasjon for hva produktet/tjenesten inneholder
  5. Aldri levere noe uten kundens godkjennelse av produktet/tjenesten/prisen
  6. Ha skriftlig dokumentasjon på alt relevant i forbindelse med handelen
  7. Ha kundens fullstendige kontaktopplysninger (fullt navn, full adresse, eventuelt organisasjonsnummer)

I praksis er det ofte vanskelig å helt unngå innsigelser. Men vårt beste råd er å skaffe skriftlig dokumentasjon på så mye som mulig i forbindelse med kundens bestilling; kommunikasjon, pris, produktet, leveransen osv.

Vår erfaring viser at jo bedre dokumentasjon du har om kunden og kundens bestillinger, jo enklere kan du, ditt inkassoselskap eller din advokat avvise innsigelsen.

Inkasso og innsigelse

Hvis en kunde har innsigelser på en eller flere ting i forbindelse med handelen med deg, er det viktig at du selv eller ditt inkassoselskap behandler dette før saken fortsetter. Hvis kunden kommer med en innsigelse i løpet av inkassoprosessen, må saken settes i bero og påleggelse av ytterligere gebyrer stoppes, inntil innsigelsen er avklart. Det er derfor viktig at du eller ditt inkassoselskap behandler innsigelsen så raskt som mulig, slik at saken kan fortsette i inkassoprosessen.

Hvordan håndtere innsigelser?

Hvis en kunde har innsigelser til din tjeneste, din pris eller dine produkter, bør du så langt det er mulig forsøke å håndtere dette selv gjennom dialog og god kommunikasjon med kunden. Sørg for å bruke dokumentasjonen din mot kunden, hvis du mener at det ikke er gjort noen feil.

Heldigvis løses de fleste innsigelser gjennom dialog.

Hvis det ikke er mulig å finne en løsning på innsigelsen, må saken (dersom den allerede er oversendt til et inkassoselskap) enten avsluttes eller sendes til forliksrådet for behandling. Det er ikke lov å sende en omtvistet faktura til inkasso, men de fleste inkassoselskaper kan bistå deg med å oversende saken til forliksrådet om du ønsker det. Forliksrådet er den laveste domstolen i Norge for sivile saker. Det er både en meklingsinstitusjon og en domstol. Er det saker av større verdi (over 200 000 kr), kan du via din advokat ta saken direkte til tingretten. 

Hos Collectia har vi både jurister og advokat som kan hjelpe deg med disse prosessene, samt rådgi deg om du er i tvil om hva som er lurt å gjøre. 

Innsigelse som fribillett?

Mange skyldnere tror feilaktig at en innsigelse gir dem en fribillett til ikke å betale kravet – dette er heldigvis langt fra tilfellet. Skyldner kan ikke bare si seg uenig i kravet, de må også begrunne innsigelsen. Men de kan fremsette en innsigelse når som helst i prosessen, så lenge det ikke er avsagt en dom. 

Dersom uenigheten ikke løses etter dialog mellom partene, kan vi sende “varsel om at sak reises”. Etter dette kan vi oversende saken til forliksrådet. Når skyldner mottar brev fra forliksrådet, vil de ha en tidsfrist på seg til å komme med sitt syn på saken, hvis ikke vil det bli avsagt en fraværsdom. Dersom debitor besvarer innen fristen, vil partene bli innkalt til et rettsmøte. Om dere blir enige vil det bli skrevet et rettsforlik. Om man ikke blir enige kan man kreve at forliksrådet avsier en dom. Om du får medhold i din sak kan vi videre sende saken til namsmannen dersom skyldner ikke betaler innen fristen i dommen.


Gratis materiell


Påmeld deg nyhetsbrevet


Nyeste innlegget