Skip to main content
Kjenner du til de ulike typene av dårlige betalere - Collectia
Sebastian S. •
17/05/2024

Kjenner du til de ulike typene av dårlige betalere?

Dårlige betalere krever ulike tilnærminger! Vær kjent med de forskjellige typene av dårlige betalere – og dermed hvordan de bør håndteres.

En dårlig betaler er ikke bare en dårlig betaler. De kommer i mange varianter og størrelser. Samtidig har typen stor innvirkning på suksessraten for dine inkassosaker, enten du eller ditt inkassoselskap tar hånd om saken.

Kanskje en av de viktigste oppgavene når det gjelder inkasso og innfordring av ubetalte fakturaer, er å forstå kundene dine. Ved å forstå kundene dine vet du også hvordan saken bør håndteres. Med andre ord, hva som fungerer best for akkurat din debitor.

I denne artikkelen fokuserer vi på de (overordnede) ulike typene dårlige betalere og hvordan de bør håndteres individuelt.

Hos Collectia jobber vi med utrolig mange forskjellige person- og sakstyper samt kategoriseringer av debitorer, som identifiseres basert på en rekke parametere. Denne artikkelen gir en mer generell oversikt over typene vi opplever og interagerer med daglig i vårt innfordringsarbeid.

1. Den glemsomme

Vi kjenner dem alle; den glemsomme debitoren. Debitoren som har mottatt en faktura og deretter glemt å betale den.

I mange tilfeller er det nok med en purring eller et telefonsamtale – så er fakturaen betalt.

Den glemsomme debitoren er ofte enkel å håndtere, og innsatsen for å få inn pengene er ofte minimal.

2. Utsetter betalingen med vilje

Mange bedrifter og privatpersoner velger mer eller mindre bevisst å utsette en betaling så lenge som mulig, ofte til kreditor sender en purring.

Årsakene kan være mange. Kanskje er budsjettet stramt, kanskje er debitoren rammet av uforutsette utgifter, eller kanskje viste det seg at det kjøpte var dyrere enn forventet.

Denne typen debitor utsetter ofte betalingen så lenge som mulig. Mange som faller inn under denne kategorien, betaler først når kreditor eller kreditors inkassopartner tar kontakt.

Innsatsen her er ofte mer krevende og kan kreve en kombinasjon av vennlige påminnelser, påleggelse av purregebyrer og andre kostnader før debitoren ordner opp.

3. Mangler evnen til å betale

Dessverre er det et økende antall debitorer som ikke har evnen til å betale en faktura, og årsakene til dette kan være mange.

Debitorene som ikke har evnen til å betale din fordring, kan være en komplisert gruppe. Samtidig er din faktura sannsynligvis ikke den eneste ubetalte fakturaen de har.

Debitorene som mangler evnen til å betale, ønsker ofte å gjøre opp for seg. Det er denne viljen og ønsket du bør fange for å sikre betalingen din. Dersom debitoren mangler evnen, kan en løsning være å tilby utsettelse eller en nedbetalingsplan. På denne måten forbedrer du sjansene for å få pengene dine tilbake over tid.

4. Mangler viljen til å betale

Personer som har evnen, men ikke viljen til å betale, krever ofte en del arbeid fra deg som kreditor eller ditt inkassoselskap.. Ofte har denne debitoren en lang rekke (begrunnede eller ubegrunnede) årsaker til hvorfor et krav ikke skal betales.

I disse tilfellene opplever vi ofte lengre og mer krevende innfordringsforløp – og i verste fall må det rettslige skritt til før betalingen skjer.

5. Den profesjonelle skyldneren

Den profesjonelle skyldneren er ofte kjennetegnet ved at de verken har viljen, evnen eller ønsket om å betale fakturaen. 

Den profesjonelle skyldneren planlegger på forhånd om de har tenkt å betale. Når bestillingen gjøres hos din virksomhet, er det allerede bestemt.

Den profesjonelle skyldneren kan være spesielt vanskelig å håndtere – både for kreditor on inkassoselskapet. 

Den profesjonelle skyldneren er langt fra umulig å innfordre fra – men veien dit kan være lang og krever mange tiltak og prosesser.

Læs også: Ti tips for å unngå dårlige betalere


Gratis materiell


Påmeld deg nyhetsbrevet


Nyeste innlegget