Skip to main content
6 effektive tips for en bedre personlig økonomi - Collectia Inkasso
Sebastian S. •
18/04/2024

6 effektive tips for en bedre personlig økonomi

Collectia står som et moderne inkassoselskap som benytter seg av toppmoderne teknologi og dyktige saksbehandlere for å assistere norske bedrifter med å inndrive ubetalte fakturaer.

Med et team bestående av noen av Norges mest kompetente medarbeidere, bistår Collectia daglig norske privatpersoner og bedrifter med å komme ut av vanskelige økonomiske situasjoner.

Som et inkassoselskap med et bredt samfunnsansvar, er det vår oppgave å tilby vår ekspertise og teknologiske løsninger for å hjelpe så mange som mulig med deres økonomiske utfordringer, til fordel for norske debitorer og kreditorer.

Med vår omfattende erfaring innen inkasso,  deler vi her våre seks beste tips for hvordan du som privatperson kan forbedre din personlige økonomi. Disse rådene vil uten tvil kunne styrke din økonomi. 

1. Få oversikt

  Grunnlaget for en sunn økonomi er å ha oversikt. Uavhengig av din økonomiske situasjon, er det essensielt å kjenne til dine inntekter og utgifter, ellers er det vanskelig å styre økonomien din riktig.

  Altfor mange mangler en fullstendig oversikt over sin økonomi, spesielt når det gjelder utgiftene.

  Vi anbefaler at du starter med å skaffe en oversikt over din månedlige økonomi ved hjelp av et enkelt Excel-ark eller på papir – list opp inntekter minus utgifter. Det høres enkelt ut, men det er et godt sted å begynne.

  Nettbanken kan ofte gi en god oversikt over utgiftene dine, spesielt om de fleste utgifter betales med kort. Kontantbetalinger kan derimot gjøre det vanskeligere å holde styr på utgiftene.

  Begynn med å notere alle dine faste utgifter. Husk at noen utgifter kan være årlige, halvårlige, kvartalsvise eller månedlige.

  Deretter kjenner du ditt disponible beløp hver måned.

  2. Lag et budsjett – og følg det

   Etter å ha fått oversikt over inntekter og utgifter, er neste steg å lage et budsjett. Begynn enkelt og utvid det kanskje over tid.

   Vi anbefaler at du oppretter et budsjett i for eksempel Excel eller Google Sheets for fleksibilitet, slik at du kan justere og legge til utgifter etter behov.

   Budsjettet vil gi deg en oversikt over inntektene dine, og når du har trukket fra faste utgifter som husleie, telefon, strøm, vann og varme, vet du hva du har igjen til mat, klær, sparing, fornøyelser og annet. Dette beløpet, som er tilgjengelig etter at faste utgifter er betalt, kalles ofte for et disponibelt beløp.

   Når du har laget denne oversikten og vet hva ditt disponibelt beløp er, kan du fordele hvor mye penger du eksempelvis har til mat, klær og fornøyelser. Sett realistiske beløp – og hold deg til dem.

   3. Kutt unødvendige utgifter

   Ditt disponible beløp er dine inntekter minus dine faste utgifter, og dette kan variere mye fra husholdning til husholdning.

   Mange har imidlertid stor mulighet til å påvirke sitt disponible beløp, og ofte trengs det ikke mer inntekt, men en gjennomgang av ens utgifter.

   Det er ikke sjelden at man oppdager mange mindre betalinger som til sammen utgjør et stort beløp. Ved å kutte unødvendige utgifter som abonnementer og streamingtjenester, kan man ofte spare tusenvis av kroner hver måned.

   4. Matbudsjettet er viktig

   Studier viser at nordmenn i gjennomsnitt bruker over 50 000 kroner årlig på matvarer.

   Matbudsjettet utgjør derfor over 14% av våre totale utgifter – og det er ofte her det er mest å spare

   Vi anbefaler, som med alle andre budsjett poster, at du setter et ønsket månedlig forbruk i ditt budsjett, og holder deg til det.

   Har du mange ubetalte fakturaer, gjeld og lån som for eksempel har gått til inkasso hos et inkassoselskap, kan det være lurt å kontakte dem.

   De fleste er innforstått med at du kan ha vanskeligheter med å betale det utestående beløpet umiddelbart. Derfor er de ofte villige til å inngå avtaler om nedsettelse av beløpet, rentestopp, nedbetalingsplaner eller lignende.

   Når du har fått en oversikt over din økonomi, anbefaler vi at du tar kontakt med dine kreditorer – det er ofte langt rimeligere enn å la være. På de fleste krav hos et inkassoselskap påløper ofte over 12%  årlig i renter – det kan bli en betydelig sum over tid hvis du ikke får en plan for nedbetaling.

   5. Opprett en regningskonto

   Mange har en regningskonto, men dessverre er det også mange som ikke har det – og det kan skape problemer.

   Når du har fått en oversikt over din økonomiske situasjon og laget et budsjett, vet du nøyaktig hvilke månedlige utgifter du har til viktige faste poster som husleie/huslån, strøm, vann, varme osv.

   Basert på dette bør du overføre et fast månedlig beløp til en konto hvor utgiftene dine trekkes fra. Denne kontoen bør ikke brukes til uforutsette utgifter. På den måten sikrer du at alle dine faste utgifter betales hver måned. En slik konto kalles en regningskonto.

   Snakk med banken din om å opprette en regningskonto – de kan ofte også hjelpe deg med å automatisere de månedlige trekkene, slik at du slipper å tenke på det selv.


   Gratis materiell


   Påmeld deg nyhetsbrevet


   Nyeste innlegget