Skip to main content
10 ting du bør vite om inkasso - Collectia AS
Sebastian S. •
15/05/2024

10 ting du bør vite om inkasso

Hver dag opplever mange næringsdrivende, små som store, at en faktura ikke blir betalt i Norge. Årsakene kan være mange, og heldigvis kan også løsningene på problemet være det. Dersom bedriften ikke kan eller ønsker å håndtere problemet med manglende betaling og innkreving hos debitor selv, finnes det mulighet for å få hjelp til inkasso hos et inkassoselskap

Hos Collectia hjelper vi daglig hundrevis av bedrifter med deres inkasso og utfordringer med innkreving av ubetalte fakturaer. Men vet du alt du bør vite om inkasso?

Her har vi samlet 10 ting du bør vite om inkasso – før du starter:

1. Inkasso er en prosess

  Inkasso er en prosess som kan startes etter at en debitor (din kunde) har misligholdt en eller flere fakturaer – eller avdragsavtaler i forbindelse med et lån eller lignende avtale.

  Inkassoprosessen starter typisk etter et avsluttet purringsløp, der kreditor har purret for den utestående betalingen. Det er ikke et krav at debitor må purres før inkasso. Det er imidlertid et krav om at det sendes ut et rikitg inkassovarsel.

  Hvordan inkassoprosessen deretter forløper, avhenger ofte av om du selv eller ditt inkassoselskap håndterer saken – og hva de mener er nødvendig for å få pengene dine hjem.

  2. Kun et inkassoselskap eller du selv kan drive inkasso for deg

   For å hjelpe andre bedrifter med inkasso må man være et autorisert inkassoselskap. Du kan altså ikke la hvem som helst hjelpe deg med å kreve inn dine ubetalte fakturaer.

   Det er grunnleggende ingen forskjell på om du selv eller et eksternt inkassobyrå håndterer inkasso for deg. Men ved å la et inkassoselskap ta seg av inkasso, oppnår du en rekke fordeler, som:

   • Alltid korrekt tillegg av renter og  gebyrer til debitor
   • Frigjøring av tid og ressurser for bedriftens ansatte
   • Fokus på å drive din virksomhet – ikke å måtte purre debitorer
   • Ofte hjelp hele veien – fra første purring til forliksrådet
   • Profesjonell behandling av dine kunder
   • Inkassotjeneste drevet av data/erfaring
   • Online portal hvor du kan følge med på innkrevingen

   Og mange flere…

   3. Ingen inkasso uten inkassovarsel

    Uavhengig av om ditt inkassoselskap eller du selv ønsker å håndtere inkassoprosessen mot en eller flere av dine debitorer – er det avgjørende at debitor varsles om dette i et inkassovarsel. 

    Dette inkassovarselet er omtalt i inkassoloven § 9. Brevet skal ha overskriften inkassovarsel, og hensikten er at debitor varsles om at dersom han ikke betaler kravet innen 14 dager – vil saken overføres til inkasso – og ytterligere kostnader kan påløpe. 

    Merk at det ikke er lovbestemt hvem som sender dette inkassovarselet – og ofte vil ditt inkassoselskap sende det for deg.

    4. Rettslig inkasso er en mulighet – men ikke alltid den første og beste løsningen

     Som kreditor har du alltid muligheten for såkalt rettslig inkasso, inkasso hvor du får hjelp fra rettsapparatet til å kreve inn ditt krav. Ofte er namsmannens eller forliksrådets hjelp nødvendig – men hos Collectia anbefaler vi ikke rettslig inkasso som et av de første tiltakene mot debitor. 

     Ofte kan en sak løses uten hjelp fra rettslige instanser. Vi anbefaler som utgangspunkt at du som kreditor eller ditt inkassoselskap alltid prøver å få til en løsning med debitor før saken går til rettslig inkasso. For eksempel gjennom dialog med debitor, utsendelse av brev og ved å pålegge debitor renter og gebyrer.

     Lykkes det ikke å komme i dialog med debitor om full eller delvis betaling av deres mellomværende – er rettslig inkasso, og dermed forliksrådet eller namsmannen, verdt å vurdere.

     Husk at både forliksrådet og namsmannen har behandlingstid, at det må innbetales et rettsgebyr og at det er ingen garanti for at du får pengene dine – så prøv å gjøre noe før du søker rettens hjelp, hvis det er mulig.

     5. Husk dine gebyrer; purregebyr og EU-gebyr 

      Mange bedrifter er klar over at man som kreditor kan pålegge debitor et purregebyr – og mange er også klar over at man maksimalt kan pålegge 2 x 35 kroner, med 14 dagers betalingsfrist på hvert brev i Norge.

      Purregebyret er ment å dekke de kostnadene som er forbundet med purreprosessen – og er med på å signalisere overfor debitor at kravets størrelse øker, jo lengre tid betalingen uteblir.

      Det færre bedrifter kanskje vet om er EU-gebyret. Selv om EU innførte dette gebyret allerede i 2013, gjør fortsatt få bedrifter bruk av det. EU-gebyret er et gebyr som skal ses som en kompensasjon for de ekstra utgiftene du måtte ha i forbindelse med å måtte bruke tid/ressurser på å sende betalingspåminnelser til din kunde. Merk at EU-gebyret i Norge er på maks 470 kroner og kan kun pålegges næringsdrivende debitorer. Gebyret kan pålegges når som helst i purrings- eller inkassoprosessen – og kan i prinsippet pålegges umiddelbart etter fakturaens forfallsdato er overskredet.

      6. Inkasso er effektivt – hvis det gjøres riktig

       Mange har inntrykk av at inkasso ofte ikke er særlig effektivt – og som inkassoselskap hører vi også ofte «kan inkasso virkelig lønne seg?»

       Men inkasso er heldigvis ganske effektivt – ofte i det utenrettslige inkassoforløpet, og hvis det ikke er det – er det alltid mulighet for rettslig inkasso. 

       Inkasso er en prosess av kort eller lang varighet – men uansett hvilke tiltak som er nødvendige i forløpet, er det viktig at de gjennomføres konsekvent – og at de tiltakene debitor blir presentert for, faktisk også skjer.

       7. Jo raskere, jo mer effektivt

        Vår lange erfaring og statistikk viser at en avgjørende faktor for om inkasso blir en vellykket prosess – og du dermed får pengene dine, er om du starter inkassoprosessen raskt etter at forfallsdatoen overskrides.

        Vi ser tydelig at jo lengre tid du bruker på å reagere på en debitor som ikke har betalt – jo dårligere blir dine muligheter for å hente hjem pengene dine; debitor pådrar seg ytterligere gjeld, debitor går konkurs eller lignende forhold spiller inn.

        Uansett om du selv ønsker å håndtere inkassoprosessen, eller du velger at et inkassoselskap skal håndtere prosessen for deg, er det avgjørende at du reagerer raskt.

        Vi anbefaler at det maksimalt går 14-20 dager fra forfallsdato til oppstart av førinkassoprosessen. 

        8. Inkasso løser ikke alle saker – men…

         Inkasso er ingen garanti for å få pengene dine hjem – uansett om du selv eller et inkassoselskap håndterer inkasso for deg.

         Men heldigvis løses de fleste inkassosaker seg – enten ved en full innfrielse av kravet, gjennom en kort eller lengre betalingsordning – eller ved hjelp av forliksrådet eller namsmannen, hvor du som kreditor oppnår en forlenget foreldelsesfrist med 10 år. 

         Ved å ta saken til forliksrådet kan du oppnå en dom for kravet ditt. Mens namsmannen kan gjennomgå debitors eiendeler for å se om det er muligheten til å ta utlegg i for eksempel debitors eiendom og eller få lønnstrekk. På denne måten kan du få dekket kravet ditt til slutt. 

         9. Etter 3 år er det slutt…

          De færreste er klar over det, men etter 3 år foreldes dine fakturaer.

          Har du med andre ord ikke mottatt betaling for dine fakturaer etter 3 år – er denne inntekten tapt. 

          De 3 årene kan imidlertid forlenges, eller avbrytes, som det juridisk korrekt heter. En avbrytelse av foreldelsen skjer ved hjelp fra forliksrådet eller namsmannen – hvor du oppnår en ny foreldelsesfrist på 10 år. Du har med andre ord 10 år til for å få pengene dine hjem – og dermed en sjanse for at debitors økonomiske situasjon endrer seg i denne perioden.

          Foreldelsesfristen begynner å løpe når du som kreditor tidligst kunne kreve oppfyllelse for ditt krav, normalt ved forfallsdato. 

          10. Hvilket inkassoselskap skal man velge?

           Har du en eller flere ubetalte fakturaer, og ønsker du nå at et inkassoselskap skal overta saken – men vet ikke hvilket selskap du bør velge?

           I Norge finnes det over 100 inkassoselskaper som gjerne vil hjelpe deg med inkasso. Sjekk om noen av selskapene har spesialisert seg på den type krav du har, eller om noen av selskapene har en nedre grense for hvor mange saker du må sende inn. Pris vil selvfølgelig også spille en stor rolle.


           Gratis materiell


           Påmeld deg nyhetsbrevet


           Nyeste innlegget