Skip to main content
Last ned gratis mal for purring - Collectia AS Inkassoselskap
Sebastian S. •
05/03/2024

Last ned gratis mal for purring

Hva er en purring?

En purring er et skriv rettet mot en skyldner med formål om å minne om en eller flere utestående betalinger.

Purringer sendes vanligvis basert på en eller flere ubetalte fakturaer og kan både pålegges et purregebyr eller sendes uten.

En purring kan sendes av deg som kreditor, men kan også sendes fra et inkassoselskap

Det er generelt svært få og enkle krav til hvordan en purring skal se ut, hvor mange du må sende, betalingsfrist og når du pålegger purregebyrer.

Hvorfor bruke en ferdig mal for purringer?

I Norge er det ingen formelle designkrav til en purring, og du kan som bedrift (nesten) utforme den slik du ønsker.

Her hos Collectia har vi omfattende erfaring med inkasso, og vet derfor hvordan en effektiv purring bør se ut. Vi har derfor designet en mal som du fritt kan bruke for å komme raskt i gang.

Last ned din mal

Ved å fylle ut og sende inn dette skjemaet, blir du påmeldt vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet vårt tilbyr deg verdifull kunnskap om inkasso, kredittstyring, økonomi, og gir deg gode råd for å unngå dårlige betalere. Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet igjen.

Hva bør en mal for purring inneholde?

Du kan utforme og designe din purringsmal akkurat som du ønsker. Vi anbefaler at din mal for purringer inneholder:

  • Skyldnerens navn
  • Skyldnerens adresse
  • Skyldnerens utestående beløp
  • Dato for purringen
  • Størrelsen på kravet, tydelig belyst
  • Referanse til opprinnelig fakturanummer
  • Opprinnelig forfallsdato
  • Betalingsfrist på 14 dager
  • Dine bankopplysninger som kreditor

Når kan du sende din purring

Du kan sende din purring når det er konstatert at en betaling er misligholdt – typisk 3-5 virkedager etter forfall. Om du ønsker å pålegge purregebyr må du vente til 14 dager etter forfall på faktura før du sender purringen. 

Husk at betalinger ofte tar 1-2 virkedager, så sørg for å gi skyldneren en frist på minst 3 dager før du sender din purring.

Inkassovarsel og purringer

Inkassovarsel og purringer forveksles ofte – og kanskje ikke uten grunn. Begge har som grunnleggende formål å gjøre skyldneren oppmerksom på en utestående betaling og å gi skyldneren en mulighet til å betale kravet.

Purringen skal imidlertid ses som en påminnelse om manglende betaling – mens inkassovarselet er et varsel om inkasso. Inkassovarselet kan dermed ses som en siste sjanse før inkasso iverksettes.

Inkassovarselet kan godt inneholde et purregebyr, så lenge reglene for dette er fulgt.

Det er ikke et krav at det er sendt en purring før et inkassovarsel.

Hvem kan sende purringer?

Alle i bedriften, din regnskapsfører eller ditt inkassofirma kan sende en purring.

Vi anbefaler at dere etablerer faste rutiner for hvem som sender purringer til kunder. I mange bedrifter gir det mening at det er regnskapsavdelingen, mens i andre bedrifter outsources dette til for eksempel et inkassoselskap.

Fra purring til inkasso

Før inkasso kan startes, må skyldneren ha mottatt et inkassovarsel og ikke overholdt sin 14 dagers betalingsfrist. Dette gjelder både ved utenrettslig inkasso og ved rettslig inkasso, hvor namsmannen involveres.

Det er en utbredt misforståelse at dette må sendes fra bedriften selv før saken overføres til et eventuelt inkassoselskap.

Ofte er det best at inkassoselskapet står for utsendelse av inkassovarselet. På denne måten sikrer kreditor og inkassoselskapet seg at kravet er sendt korrekt og rettidig.

Hva inneholder en purring?

En god purring inneholder informasjon om at ett eller flere krav ikke er betalt – og at kreditor nå ønsker sin betaling.

Formålet med purringen er å informere og minne om manglende betaling.

Purringen skal tydelig vise hva det purres for og hvor mye det purres for, praktisk ofte med referanse til et fakturanummer og størrelsen på beløpet.


Gratis materiell


Påmeld deg nyhetsbrevet


Nyeste innlegget