Skip to main content
Kredittstrategi – Slik utvikler og implementerer din bedrift en effektiv kredittstrategi - Collectia Inkassoselskap
Sebastian S. •
29/02/2024

Kredittstrategi – Slik utvikler og implementerer din bedrift en effektiv kredittstrategi

Opplever du noen ganger utfordringer med dårlige betalere? Merker du at kundene ofte betaler for sent, eller kanskje ikke i det hele tatt?

Enten du møter dårlige betalere eller ikke, er en effektiv kredittstrategi essensielt for å beskytte deg mot slike betalere, uavhengig av bedriftens størrelse. Dette bidrar til økt økonomisk stabilitet og reduserer økonomiske tap.

Gjennom at alle ansatte (for eksempel i regnskapsavdelingen, salgsavdelingen eller kundeservice) følger en enhetlig og strømlinjeformet kredittstrategi, kan dere redusere eller til og med helt unngå tap på kundene.

Hva er en kredittstrategi?

En kredittstrategi består av et sett med regler for bedriftens kredittytelser til kundene. Med andre ord; hvem og hvor mye våre kunder kan kjøpe på kreditt hos oss.

Omfanget av en kredittstrategi avhenger blant annet av bedriftens størrelse, antall kunder og ikke minst ordrestørrelse. Noen kredittstrategier er omfattende og detaljerte, mens andre er enkle, men ofte like effektive som de mer omfattende.

Hvorfor en kredittstrategi?

Det er få som tenker på det, men når du lar en kunde forlate butikken uten å betale for varen, og med en faktura i hånden, har du gitt kunden kreditt. Dette innebærer en risiko for at kunden ikke betaler fakturaen eller betaler den for sent. Hvilke konsekvenser kan dette ha for bedriften din?

Hvis din bedrift, som mange andre, tilbyr fakturabetaling, bør bedriften innføre en streng kredittstrategi for å minimere risikoen for tap og for store utestående beløp.

Hvor begynner vi?

Det er mange måter å starte implementeringen av en kredittstrategi på. Vi anbefaler at du starter med å vurdere beløpsgrensen for kredittgivning og hvem dere ønsker å tilby kreditt.

Skal alle kunder få kreditt? Må kunden ha vært kunde i 1 eller 2 år for å få kreditt? Hvis beløpet overstiger en viss størrelse, bør det da godkjennes av en økonomisjef? Er det spesifikke typer virksomheter og kunder som bør tilbys en annen kredittramme? Hva er det maksimale beløpet en kunde kan skyldes før de kan hente neste vare, og skal denne grensen være lik for alle – eller kanskje større for gode kunder?

Kredittstrategier varierer fra bedrift til bedrift, men de ovennevnte spørsmålene er gode å stille seg selv når strategien skal utformes. En risikostrategi bør avveies mot bedriftens risikovillighet og det eventuelle ekstraarbeidet som ligger i å overholde kredittstrategien og de fastsatte rammene. Det er viktig at dere identifiserer deres risiko og er bevisste på den økte risikoen som ligger i å ha kunder med store utestående beløp.

Flere bedrifter velger å sette en lav kredittramme for nye kunder. En ramme som gradvis øker ettersom kunden bestiller flere produkter og betaler i tide. På den annen side kan kredittrammen senkes hvis kunden konsekvent betaler for sent. Noen kunder bør kanskje ikke tilbys kreditt lenger, hvis deres betalingshistorikk ikke rettferdiggjør dette tilbudet.

Du fastsetter grensene for din egen risikostrategi.

Ingen bransjer er like – husk dette når du implementerer deres kredittstrategi

Heldigvis er ingen bedrifter like – og det gjelder for de fleste bransjer også.

Vi ser ofte at mange ikke tenker over at visse bransjer trenger mer kreditt enn andre. Dette bør derfor tas i betraktning når deres kredittstrategi utformes.

Mens den selvstendige frisøren kanskje ikke har stort behov for kreditt, kan håndverkeren med mye personell ha behov for å kontinuerlig hente mange og dyre produkter fra din bedrift, og dermed trenger en høyere kredittramme. 

Andre bransjer har kanskje konkurransefortrinn ved å tilby kreditt, som for eksempel håndverkeren som kan kjøpe materialer og kanskje til og med fullføre og fakturere oppgaven før disse skal betales.

Kredittvurdering eller ikke?

Skal alle bedrifter behandles likt eller bør sunne bedrifter ha flere fordeler når det kommer til kredittgivning?

Kredittvurderinger er et verdifullt verktøy for løpende å analysere kunders økonomiske situasjon. I Norge kan man bestille disse tjeneste hos for eksempel  Bisnode, Experian eller Creditsafe. 

Med en kredittvurdering kan du bestemme hvilken risiko og hvilken risikoprofil kunden bør ha. Og dårlige nøkkeltall kan kanskje resultere i ingen kreditt eller en lavere kredittramme. 

Kredittvurdering kan enten gjøres på alle kunder eller kanskje bare på dem hvor risikoen er størst; basert på bransje eller kanskje det totale innkjøpet fra kunden.

Hvordan overholde kredittstrategien?

En effektiv kredittstrategi er selvfølgelig verdiløs hvis den ikke blir fulgt. Derfor er det essensielt at dere etablerer faste rammer og prosedyrer for hvordan kredittstrategien skal overholdes.

Det kan være ganske enkelt; hva gjør vi med nye kunder? Skal en person godkjenne at kunder får kreditt? Og hvordan skal butikkpersonalet håndtere kunder som har en utestående saldo hos dere?

De fleste regnskaps- og ERP-systemer tillater i dag å sette et kredittmaksimum for en kunde, så sørg for å benytte deg av denne funksjonen. Hvis ditt regnskapsprogram ikke har denne funksjonen, må salgs- og butikkpersonalet skaffe seg en oversikt over kundens utestående, før nye varer sendes ut til kunden.

Hvis dere ikke følger retningslinjene fastsatt i deres kredittspolitikk, risikerer dere å yte kreditt til kunder som ikke betaler sine fakturaer. Dette kan blant annet medføre langvarige innfordringsprosesser og saker som må sendes til inkasso hos et inkassoselskap.


Vil du vite mer?

Kontakt oss gjennom skjemaet nedenfor. Du er også velkommen til å ringe oss på 24 07 63 00 eller sende en e-post til kontakt@collectiagroup.no. Vi snakker snart!


Gratis materiell


Påmeld deg nyhetsbrevet


Nyeste innlegget