Skip to main content
Collectia fikk medhold fra klagenemnden – øker satsingen i Norge - Collectia AS
Sebastian S. •
22/12/2023

Collectia fikk medhold fra klagenemnden– øker satsingen i Norge

Klagenemnda informerte 7. desember om at de har omgjort Finanstilsynets vedtak om å trekke bevillingen til å drive fremmedinkasso, og Collectia får følgelig medhold av nemnda. Dette er gledelige nyheter, og en bekreftelse på at arbeidet og de tiltakene som er gjennomført gjennom 2023 har gitt effekt.

I mai ønsket Finanstilsynet å trekke selskapets bevilling til å utøve fremmedinkasso, basert på tilsynet utført høsten 2022. Collectia anket saken til klagenemnda og 7. desember 2023 var konklusjonen på plass. Klagenemnda ga Collectia medhold og vi beholder derfor bevillingen. Nemnda trekker særlig frem Collectias omfattende endringstiltak gjennom det siste året som en sentral del av konklusjonen.

– Det er ikke overraskende at vi beholder bevillingen, fordi jeg bestemt mener at de tiltakene som er gjennomført har vært gode og effektive. Samtidig er vi takknemlig for at nemnda vurderte selskapet på basis av det arbeidet som er lagt ned, forteller Christian Mysen, som ble utnevnt som ny daglig leder sommeren 2023.

Det siste året har Collectia gjort betydelig endringer på øverste nivå i organisasjonen, endret og forbedret systemer, samt etablert nye rammeverk for risikostyring og internkontroll.  Investeringene som er gjort i driften setter selskapet i en svært god posisjon for vekst i det norske markedet i årene som kommer.

– Nå ser vi fremover mot 2024. Vi har en høykompetent organisasjon på plass i Norge, et solid konsern i ryggen og alle forutsetninger for å nå vår ambisjon om å bli markedsledende også i det norske markedet. Investeringene i infrastruktur er gjennomført, og vi går inn i det nye året med vekstambisjoner, avslutter Mysen.

Konsernsjef i Collectia Group, Anders Rosenbeck, er tilfreds med beslutningen til klagenemnda og har klare ambisjoner for vekst i det norske markedet.

– Med Christian på plass som daglig leder i kombinasjon med tunge driftsinvesteringer, har vi en unik mulighet for å vokse i det norske markedet. Vi har levert svært gode resultater i Sverige og Danmark – nå skal vi gjennomføre den samme vekstreisen i Norge.


Gratis materiell


Påmeld deg nyhetsbrevet


Nyeste innlegget