Skip to main content
Inkassosatser, gebyrer, forsinkelsesrente og standardkompensasjon fra 1. januar 2020
Sebastian S. •
06/01/2020

Inkassosatser, gebyrer, forsinkelsesrente og standardkompensasjon fra 1. januar 2020

Fra 01.01.2020 har Staten justert opp rettsgebyret til kr 1.172,- og forsinkelsesrenten er justert opp til 9,50% det første halvåret.

Inkassosalærene økes ikke.

Justis- og beredskapsdepartementet fastsetter hvert år inkassosatsen og Finansdepartementet fastsetter nivået på renter og gebyrer som kan legges til opprinnelig fakturabeløp ved forsinket betaling.

Rettsgebyret har gått opp fra 2019 med kr 22,- til kr 1.172,-. Det innebærer at det blir litt dyrere hvis du har en sak som skal behandles i forliksrådet eller hos namsmann.
Finansdepartementet har fastsatt at standardkompensasjon for inndrivelseskostnader skal være 400 kroner.

 
Oversikt salær- og gebyrsatser fra og med 01.01.2020

Inkassosatsen: kr 700,- (uendret)
Purregebyr: kr 70,- (uendret)
Rettsgebyr: kr 1172,- (økt med kr 22,-)
Forsinkelsesrentesats: 9,50% (økt med 0,25%)
Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader (forsinkelsesgebyret): kr 400,- (økt med kr 10,-)


Gratis materiell


Påmeld deg nyhetsbrevet


Nyeste innlegget