Skip to main content
Sebastian S. •
03/01/2019

Fra 01.01.2019 har Staten justert opp rettsgebyret til kr 1.150,- og forsinkelsesrenten er justert opp til 8,75% det første halvåret.

I 2019 endres ikke inkassosalærene. Justis- og beredskapsdepartementet fastsetter hvert år inkassosatsen, og Finansdepartementet fastsetter nivået på renter og gebyrer som kan legges til opprinnelig fakturabeløp ved forsinket betaling. 

Rettsgebyret har gått opp fra kr 1.049,- i 2017 til kr 1.130,- i 2018 og nå i 2019 med ytterligere kr 20,- til kr 1.150,-. Det innebærer at det blir litt dyrere hvis du har en sak som skal behandles i forliksrådet eller hos namsmann. 

Oversikt salær- og gebyrsatser fra og med 01.01.2019 Inkassosatsen: 

  • kr 700,- (uendret) 
  • Purregebyr: kr 70,- (uendret) 
  • Rettsgebyr: kr 1150,- (økt med kr 20,-) 
  • Forsinkelsesrentesats: 8,75% (økt med 0,25%) 
  • Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader (forsinkelsesgebyret): kr 380,- (uendret)

Gratis materiell


Påmeld deg nyhetsbrevet


Nyeste innlegget