Skip to main content
Collectia Norge topper styret med nye krefter
Sebastian S. •
01/09/2023

Collectia Norge topper styret med nye krefter

Collectia Norge gjorde i slutten av fjoråret store endringer i styret. Det nye styret har oppnevnt tre nye styremedlemmer med lang og relevant erfaring fra bransjen.

– Den relevante bredden og dybden på kompetansen til det nye styret vil utvilsomt styrke Collectia mange hakk. Dette er mennesker med godt rykte fra bransjen. De har erfaring fra velrennomerte, seriøse selskap og konserner, sier daglig leder Christian Mysen.

Vil bli best i klassen på compliance

Styremedlemmet Erik Forsberg har lang og operativ erfaring som leder av inkassovirksomhet. I dag sitter han i styret til foretakets morselskap (Collectia Group) som eier en rekke inkassovirksomheter i hele Skandinavia. Forsberg har også erfaring som finansdirektør for Intrum-gruppen i perioden 2011-2018.

– Ambisjonen i gruppen er å være best i klassen på compliance. Nå har vi compliance-kunnskap på konsernnivå fra børsnoterte selskaper, og betydelig erfaring fra den norske inkassobransjen. Det er viktig å både ha et nasjonalt og internasjonalt perspektiv, noe det nye styret fasiliterer for, sier Mysen.

Advokat Tor Ukkelberg ble også innvalgt i styret på tampen av fjoråret. Styret og eier søkte etter et uavhengig styremedlem med inkassoerfaring, god kunnskap om norsk inkassolovgivning og tilsynspraksis og sterk integritet. Da falt valget på Ukkelberg, som kommer med lang erfaring som Group Head of Compliance i Lindorff, nå Intrum. I dag er han ansatt som Chief Compliance Officer i Elkem ASA.

Et involvert og kompetent styre

– Tor er veldig involvert, og har vært ledende rundt utformingen av internkontrollen til selskapet. Ofte har man passive styrerepresentanter, men de vi har fått inn nå bidrar med kunnskapen og erfaringen de har til selskapet. Hans erfaring med compliance-arbeid fra flere børsnoterte selskaper vil utgjøre verdifull kompetanse, både for styret og Collectia i sin helhet – spesielt i arbeidet med å sørge for etterlevelse av oppdaterte og forbedrede rutiner i foretaket, sier Mysen.

Anders Svanholm Rosenbeck er styreleder og tiltrådte i slutten av oktober 2022. Rosenbeck, som også er Group CEO, har erfaring som toppleder og styremedlem på finans- og forsikringsområdet, og har forståelse for hvilke forpliktelser det innebærer å være et regulert foretak. Han har også erfaring innen fintech.

– Dette er en profesjonalisering av styringsfunksjonen. Selskapet har fått en viss størrelse som gjør at de strukturelt må tenke annerledes. Jeg håper og tror det nye styret vil gi en trygghet for ansatte, eksisterende og nye kunder. De nye medlemmene vil heve Collectia, både når det gjelder kunnskap, integritet og endringsledelse, avslutter Mysen.


Gratis materiell


Påmeld deg nyhetsbrevet


Nyeste innlegget