Skip to main content
Collectia fjerner omkostningene for å dele opp kravet
Sebastian S. •
24/08/2023

Collectia fjerner omkostningene for å dele opp kravet

Collectia har som målsetning å være en rettferdig innfordringspartner, og en aktør som finner løsninger til det beste for både våre oppdragsgivere og deres kunder.

Gjennom konsernets 25 år lange historikk har vi erfart at ved å la skyldner dele opp kravet, oppnår vi både raskere og riktigere løsninger for begge parter. Som et virkemiddel for å oppnå best mulig løsninger, fjerner nå Collectia avdragssalæret på alle nye avdragsordninger. Avdragssalæret på kroner 1050,- har tidligere påløpt når man har delt opp kravet i mer enn fire avdrag. Dette gjør vi for å redusere kostnadene for skyldner, og lar en avdragsordning bli et billigere og mer attraktivt alternativ.

Tiltaket gjelder fra dagens dato og vil være gjeldende ut dette kalenderåret i første omgang.

Har du en sak hos Collectia kan du søke om avdragsordning via MittCollectia, eller ta kontakt med våre rådgivere på telefon 24076300.

Ønsker du å vite hvordan Collectia kan hjelpe din virksomhet, ta kontakt med salg@collectiagroup.no.


Gratis materiell


Påmeld deg nyhetsbrevet


Nyeste innlegget