Skip to main content
Fitness - Møt vår bransjeekspert Lars Espen Skogvold - Collectia Norge
Sebastian S. •
28/09/2023

Fitness – Møt vår bransjeekspert Lars Espen Skogvold

Jeg påbegynte rollen som bransjeekspert med salgs- og oppfølgingsansvar for fitness-sektoren hos Collectia i juni dette året.

Selv om jeg opprinnelig kommer fra Hamar, har jeg nå slått meg ned i Lørenskog, og jeg er 50 år gammel. Trening og musikk er mine to største lidenskaper. De har ikke bare vært en essensiell del av livet mitt, men de gir også en balanse og tilbyr behagelige avbrekk i hverdagen, i tillegg til muligheter for kreativ utfoldelse.

Jeg ønsker å gi en innsikt i min bakgrunn, de erfaringene jeg har samlet, og verdiene som har påvirket min profesjonelle reise og hvordan jeg ser på arbeidet mitt.

Med omtrent 30 års erfaring innen salg og relasjonsbygging, er jeg handlekraftig og dedikert. Min erfaring strekker seg fra faghandel til dagligvare, og nå nylig, treningsbransjen – en bransje jeg virkelig brenner for.

I løpet av de siste 15 årene har jeg innehatt ulike ledende stillinger hos Actic Norge, inkludert som Quality Manager, Country Manager, og Sales & Project Director. Gjennom hele karrieren min har jeg prioritert kundetilfredshet og kvalitetsfulle kundemøter. Selv om mitt nåværende arbeidsområde dreier seg om en annen fase av kundereisen, er jeg overbevist om at verdien av gode kundemøter blir enda mer kritisk når kunden står overfor vanskelige situasjoner eller betalingsutfordringer. Det er essensielt at alle blir møtt med respekt og empati. Jeg setter stor pris på at Collectias verdier reflekterer det jeg kjenner fra treningsbransjen, og dette spilte en betydelig rolle i min beslutning om å skifte arbeidsgiver.

For meg er tillit og relasjonsbygging grunnpilarene, både personlig og profesjonelt. Jeg besitter et sterkt etisk kompass og er drevet av et ønske om å alltid levere det beste i de oppdragene jeg tar på meg.

Jeg er ivrig etter å bringe med meg min tidligere erfaring, verdigrunnlag og kompetanse til teamet. Mitt mål er ikke kun å sikre suksess for selskapet, men også å etablere robuste og verdiskapende relasjoner som vil gagne både dere og deres kunder.

Jeg ser med glede frem til å samarbeide med dere for å realisere våre felles ambisjoner.


Gratis materiell


Påmeld deg nyhetsbrevet


Nyeste innlegget