Skip to main content
Ny forsinkelsesrente - EU-gebyrsats og rettsgebyr
Sebastian S. •
16/12/2022

Ny forsinkelsesrente, EU-gebyrsats og rettsgebyr

Fra 1. januar 2023 øker forsinkelsesrenten fra 9,25% til 10,75%.
Samtidig økes maksimalsatsen på EU-gebyret fra kr. 400,- til kr. 410,- og det er en rettsgebyrøkning fra kr. 1.223,- til kr. 1.243,-. 

Finansdepartementet fastsatte og publiserte den 15. desember 2022 endring i Forskrift om forsinkelsesrente og kompensasjon for inndrivelseskostander (såkalt EU-gebyr).

Forskriften og endringene trer i kraft 1. januar 2023.
Informasjonen om forsinkelsesrente og kompensasjon for inndrivelseskostanderog kan leses in sin helhet her.

Rettsgebyr for forliksklage blir da kr. 1.367
Rettsgebyr for utleggsbegjæring blir da kr. 1.504
Begjæring om anvisning og konkursvarsel kr. 497

Skrivesalær kr. 621

Begjæring om tvangssalalg av løsøre og tilbakelevering er gebyret kr. 1.553 ved sendt begjæring.

I tillegg øker rettsgebyret med 2,2 xR når beslutningen tas. Altså kr. 2.734. Totalt: kr. 4.287.

Begjæring om tvangssalg av eiendom er gebyret kr. 1.367 ved sendt begjæring.

I tillegg økrer rettsgebyret med 6,3x R når beslutningen tas. Altså kr. 7.830. Totalt kr. 9.197.

Begjæring om fravikelse til namsfogden vil gebyret være kr. 1.553 ved sendt begjæring.

I tillegg øker rettsgebyret med 1,35xR når fravikelse er gjennomført. Altså kr. 1.678. Totalt kr. 3.231.

Klage til husleietvistutvalget øker til kr. 1243,-Mer detaljer og info her:

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2022-12-13-2257

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1982-12-17-86/KAPITTEL_4#%C2%A714


Gratis materiell


Påmeld deg nyhetsbrevet


Nyeste innlegget